Actieplan Luchtkwaliteit 2005

GeenmaatregelenAmsterdam lanceerde in 2005 een ambitieus Actieplan Luchtkwaliteit (vastgesteld in april 206). Ir. Sebastiaan Jacobs, senior ontwerper juridische en milieuzaken van de Dienst Ruimtelijke Ordening, is ervan overtuigd dat de stad over een aantal jaren aan de Europese normen voldoet. Maar misschien nog niet altijd en overal in 2010. Daarvoor zijn er te grote onzekerheden. Heel veel zaken moeten nog beter worden uitgezocht. Lees hier verder……. met als ondertitel: ‘Na 2010 loopt de bouwstroom nauwelijks meer gevaar’

haak2De feiten anno 2015: “In Amsterdam zijn nog steeds straten die niet eens aan de Europese compromisnorm norm voldoen, laat staan aan de veel lagere normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor gezonde lucht. De bewoners hebben echt nu last. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1) en zou een prioriteit bij iedere Bestuurder moeten zijn. Lees hier verder….