Lucht grote steden niet schoon genoeg

AMSTERDAM – De lucht in de vier grote steden wordt niet snel genoeg schoon genoeg. Zonder aanvullende maatregelen moeten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in 2015 drastische maatregelen nemen, zoals het afsluiten van wegen.

Dat blijkt uit onderzoek van de lokale rekenkamers uit deze steden, dat dinsdagmiddag wordt gepresenteerd.

Lees verder

Actieplan Luchtkwaliteit 2011

Generieke maatregelen naar kostenefficiëntie o.b.v. totale investeringen gemeente

Generieke maatregelen naar kostenefficiëntie
o.b.v. totale investeringen gemeente

In mei 2011 heeft het Amsterdamse college van B&W ingestemd met het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam’. Het blijft bij een streven om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Download ‘Schone lucht voor Amsterdam. Herijking Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit’, juni 2011.

haak2Nul20: Heroverweging programma luchtkwaliteit.
Amsterdam vreest over vier jaar niet te kunnen voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Overschrijding dreigt van de norm voor stikstofdioxide. Extra maatregelen gericht op zakelijke veelrijders moeten het tij keren, zo heeft wethouder Eric Wiebes verklaard. Anders lopen grote bouwprojecten, als de aanleg van de 2e fase van IJburg en uitbreiding aan de Zuidas, averij op.

Specifieke aandacht voor de zakelijke veelrijders komt voort uit een heroverweging van het oude milieuprogramma. Volgens Wiebes hebben zijn voorgangers met bijvoorbeeld veel aandacht voor particuliere autobezitters niet zo effectief gehandeld. Juist met het verschonen van taxi’s, vrachtwagens en stadsbussen, introductie van een milieuzone voor bestelwagens en het bundelen van goederenvervoer valt met veel minder geld een beter resultaat te bereiken. Amsterdam krijgt zo anderhalf keer meer schone lucht, terwijl het pakket 41 miljoen euro goedkoper uitvalt. “Het gaat niet om een aardigheid. Grote bouwprojecten staan op het spel. Als we het al halen, dan is het kantje boord,” aldus Wiebes. Amsterdam heeft slechts invloed op tien procent van de vervuiling.

haak2De feiten anno 2015: “In Amsterdam zijn nog steeds straten die niet eens aan de Europese compromisnorm norm voldoen, laat staan aan de veel lagere normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor gezonde lucht. De bewoners hebben echt nu last. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1) en zou een prioriteit bij iedere Bestuurder moeten zijn. Lees hier verder….