Extra maatregelen echt nodig

De gemeente moet echt meer doen aan de Luchtkwaliteit. De Rekenkamer Amsterdam publiceerde, samen met de rekenkamers van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, in juni 2011 een onderzoeksrapport naar het luchtkwaliteitsbeleid in de periode 2006-2010. De vraag was: in hoeverre leidt het beleid tot de beoogde resultaten – wordt de lucht wel echt schoner- en welke maatregelen werken wél en welke hebben géén effect?

De Rekenkamer kwam in 2011 al tot de conclusie dat de gemeente Amsterdam de lucht in de stad niet zo schoon kan krijgen als dat van Europa zou moeten. En zeker niet zo schoon als dat voor de gezondheid van de burger het beste zou zijn. De inzet zou moeten worden om een lagere norm te hanteren.

Rapport van de rekenkamer te downloaden via www.rekenkamer.amsterdam.nl