Gezondheidseffecten stedelijk verkeer in nieuw perspectief

haak2Het tijdschrift Milieu (september 2012!):

  • De stedelijke lucht is op grote schaal ongezond. In woongebieden met veel luchtvervuiling door verkeer in de Randstad blijkt veel meer astma en COPD voor te komen dan in weinig belaste gebieden in de Randstad.
  • De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de steden is het verkeer en vervoer. Drukke scheepsroutes voegen daar in een aantal stadsdelen nog een flinke dot aan toe.
  • Bij het huidige niveau van luchtverontreiniging leeft een Nederlander gemiddeld 1 jaar korter, met het verkeer als hoofdoorzaak.
  • De geschatte jaarlijkse gezondheidsschade in Nederland van zo’n 13,5 mld euro door fijnstof.
  • Vermindering van de verkeersstromen in en langs de stedelijke gebieden, evenals snelheidsverlaging op die wegen, is erg effectief om de luchtvervuiling en het verkeerslawaai te beperken. Voor de geluidsbelasting zijn dithet komende decennium zelfs de enige maatregelen die echt hout snijden.