Smart Citizen Kit

Met de Smart Citizen Kit heeft de Waag Society te Amsterdam onderzoek verricht met betaalbare elektronica en sensoren. Onderzocht werd hoe vervuild de lucht is rondom huis of bedrijf, hoe het zit met geluidsoverlast, de luchtvochtigheid. Door de waarden zelf te meten en meteen te delen en te vergelijken met andere delen van de stad – in real time.

De kit, die bij Fab Lab Barcelona ontwikkeld is, meet twee giftige verbrandingsgassen in de lucht (koolmonoxide en stikstofdioxide), de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en het omgevingsgeluid.

De kit is in de periode februari- juni 2014 getest. Bekeken is hoe dit in de praktijk werkt, wat de resultaten, randvoorwaarden en impact zijn. Bezoek de site met actuele waarden van de meetpunten in Amsterdam (kit versie ?).

haak2Uit de rapportage: Luchtverontreiniging meten: De gebruikte CO/NO2-sensor bleek niet geschikt voor metingen in de buitenlucht. Daarbij is de sensor niet bedoeld voor metingen in relatief gematigde omstandigheden. De sensor is hier niet verfijnd genoeg voor. Hij is bedoeld om een indicatie te geven van grote misstanden (uitschieters in de meetwaarden) in de industrie. De meetwaarden waren moeilijk te interpreteren (weerstandswaarden) en niet te herleiden naar vergelijkbare waarden. Daarnaast is het kunnen meten onder gecontroleerde omstandigheden essentieel gebleken. Hiervoor is het beschikken over een geschikte behuizing cruciaal.

Lees hier de Publicatie: Meten is weten? Eindrapport Smart Citizen Kit (pdf)