Actieplan voor Gezonde Lucht

Ruim 10.000 Amsterdammers vragen gemeenteraad gezonde lucht.

Ruim 10.000 Amsterdammers vragen gemeenteraad gezonde lucht.

Vandaag ontving de Amsterdamse gemeenteraad uit handen van bewonersgroepen en Milieudefensie het rapport ‘Hoe gezond is onze lucht?’ en bijhorend Actieplan.

In 2012 en 2013 hebben Amsterdammers samen met Milieudefensie zelf de luchtkwaliteit rondom hun huis, school of werkplek gemeten. Toen bleek al dat de lucht vaak erg ongezond is, vooral op plekken met veel verkeer. Op vier plekken is zoveel luchtvervuiling dat de Europese norm wordt overschreden. En dat terwijl deze norm veel hoger ligt dan wat de experts verantwoord vinden voor een gezonde leefomgeving.

Maatregelen zijn hard nodig
Om de lucht in Amsterdam gezond te krijgen moeten nog forse stappen genomen worden. Milieudefensie en bewonersgroepen stellen in het Actieplan Amsterdameen pakket maatregelen voor waarmee de lucht een stuk schoner wordt.

Bronnen: Groen7.nl en Milieudefensie.