Barcelona krijgt een smog-etende brug


Foto: BCQ

De Sarajevo-brug in Barcelona krijgt een groene make-over. Het nieuwe ontwerp is van het Spaanse architectenbureau BCQ. De brug krijgt een renovatiebeurt met fotokatalytisch beton, dat de lucht zuivert.

De smog blijft aan het beton plakken en wordt afgebroken via fotokatalyse. De regen spoelt de reststoffen vervolgens weg. Zo blijft de lucht rondom de brug zuiverder. En ook de brug zelf blijft schoner.

haak2Een beproefde methode komt al jaar en dag uit het gezondheids-management: “neem de oorzaak weg”. Pas als dat niet lukt, dan het gevaar met maatregelen zoveel mogelijk te beperken.
De overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm in de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat wordt veroorzaakt door het overaanbod van (vervuilend) verkeer, dat zich dag en nacht door de straten heen werkt. Dus……

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Grotere gezondheidseffecten luchtvervuiling

RIVM

Zowel de hoeveelheid fijn stof als stikstofdioxide heeft direct invloed op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht, waarbij met een nieuwe onderzoeksmethode gegevens van 7 miljoen Nederlanders zijn geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Nieuwe inzichten
Tot op heden werden alleen de fijn stof niveaus in de berekeningen voor vroegtijdige sterfte gebruikt. Naast het effect van fijn stof blijkt uit dit onderzoek dat er ook een onafhankelijk effect van stikstofdioxide (NO2)op vroegtijdige sterfte is. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat er ook voor mensen onder de 65 jaar een verhoogde kans is op sterfte door luchtverontreiniging. Voorheen werd gedacht dat alleen mensen van hoge leeftijd vroegtijdig doodgaan door luchtverontreiniging.

Bron: RIVM

Lees ook NRC: RIVM vindt bewijs: vuile lucht kost Nederlanders levensmaanden

Duurzaam Amsterdam

Duurzaam_AmsterdamDe gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. Dit staat in de Agenda Duurzaamheid ‘Duurzaam Amsterdam’, die de gemeenteraad op 11 maart 2015 heeft vastgesteld. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Verdere stimulering van elektrisch vervoer, slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone naar bestelwagens moet de lucht in de stad gezonder maken.

haak2Ivo Stumpe van Milieudefensie: “In de duurzaamheidsagenda die Wethouder Choho in december publiceerde, kondigt Amsterdam een milieuzone voor de meest vervuilende bestelbusjes aan. Maar niet voor vrachtwagens en personenauto’s zonder roetfilter. De gemeente wil er ook nog eens twee jaar over doen om het verbod voor alleen bestelbusjes in te voeren. In Rotterdam gebeurt dat binnen een half jaar en is de milieuzone uitgebreid met alle verkeer zonder roetfilter. Ook in Utrecht is meteen gekozen voor een milieuzone waarin ook de meest vervuilende personenauto’s worden geweerd. Amsterdam laat hier een grote kans om de luchtkwaliteit te verbeteren liggen. Het moet sneller en beter”

Valkenburgerstraat een van de meest vervuilde straten van Amsterdam

valkenburgerstraatmaart2015
De Valkenburgerstraat in stadsdeel Centrum hoort bij de Amsterdamse straten met de hoogste mate van luchtvervuiling. Dat blijkt uit metingen van vrijwilligers, in opdracht van Milieudefensie.

De gemiddelde concentratie stikstofdioxide die op de Valkenburgerstraat in de lucht werd gemeten, lag in de periode van 15 januari tot 12 februari op 52,5 µg/m3. De Europese jaarnorm, waar Nederland dit jaar aan moet voldoen, ligt op 40 µg/m3. Ook in de andere negen Amsterdamse straten waar Milieudefensie metingen heeft laten uitvoeren, ligt de concentratie hoger dan de Europese norm.

haak2Manu Hartsuyker, bewoner van de Valkenburgerstraat: “Ik ben erg geschrokken van deze resultaten. Ik wist wel dat het hier vervuild was, maar deze cijfers zijn schrikbarend. Ik hoop dat de gemeente nu wakker geschud wordt en haar beloften over gezonde lucht omzet in concrete maatregelen”

Bron: Het Parool 10-03-2015

Waterbedeffect

Bij wijze van proef is in 2013 een inrijverbod voor vrachtwagens en een avond- en nachtafsluiting ingesteld op de Geldersekade. De Geldersekade Westzijde is tussen 18.00 en 07.00 uur afgesloten met een  verkeerspaaltje. Doel de overlast van het taxiverkeer en het vrachtverkeer voor bewoners te verminderen.  Dat is gelukt, echter…..

In de eerste twee weken van februari 2014 konden bewoners en ondernemers uit de Nieuwmarkt, Lastage- en Scheepvaarthuisbuurt hun mening geven over de verkeerspaaltjes. Uit de resultaten blijkt dat de meeste mensen een voorkeur hebben om geen verkeerspaaltjes te plaatsen. Samengevat komt uit de peiling naar voren dat met het plaatsen van verkeerspaaltjes de bereikbaarheid van de parkeerplekken en de woningen verslechterd.

Bovendien zal de verkeersdruk verplaatsen naar andere straten. Dat is wat de bewoners aan de Valkenburgerstraat ondervinden. De verkeersbeperkende maatregelen elders veroorzaken, net als het drukken op een waterbed, elders extra overlast.

Bron: amsterdam.nl

Ruim baan voor de Anne Frankstraat

Parkeerplekken weg en dus nog meer ruimte voor het verkeer.

Parkeerplekken weg en dus nog meer ruimte voor het verkeer.

In de Anne Frankstraat komt een gedeeltelijk parkeerverbod voor de vier parkeervakken ter hoogte van nummer 3 tot en met 17. De bewoners ontvingen bijgaande brief. De Gemeente licht toe waarom dit verbod wordt ingesteld en wat dit voor u betekent.

haak2Echter het faciliteren van de Politie staat niet voorop, maar de doorstroming van auto’s vanuit de Plantagebuurt. Immers wanneer er niet geparkeerd wordt op de vakken is de rijbaan breed genoeg voor twee voertuigen. Zo kan rechts afslaand verkeer (richting IJtunnel) langs voertuigen rijden die voor het stoplicht staan te wachten.