Training Luchtkwaliteit en gezondheid

Ook het roetmonsterpak werd gedemonstreed.

Ook het roetmonsterpak wordt gedemonstreerd.

Voor bijeenkomsten en om buurtgenoten te informeren over luchtkwaliteit en gezondheid vanavond een training bij Milieudefensie.

De training bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een inhoudelijk verhaal over luchtkwaliteit en de gevolgen voor je gezondheid.  Huiswerk (doornemen Powerpoint presentatie)  is van tevoren gebeurd. Het gaat ook om het oefenen met het presenteren en dat we van elkaar kunnen leren. En het inzetten van de Roetmonsters.

Milieuzone effectief?

Milieubord
In 2017 wordt de milieuzone voor bestelbusjes binnen de Ring A10 van kracht.
Hoogstens zo’n drie procent van de bestelbusjes die nu Amsterdam binnenrijden, mogen dan de stad niet meer in. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Tijdens het onderzoek zijn 20.000 bestelbusjes geteld die in de spits de stad in- en uitrijden. Daarvan dateren er maar 600 van voor het jaar 2000 en mogen in 2017 niet meer de stad in. Dat blijkt uit Het Parool bericht van vandaag. Wat is het voordeel van zo’n niet effectieve maatregel, ten koste van wat?

Maar bovenal is het nu al heel eenvoudig om 3 jaar lang een ontheffing aan te vragen voor een vrachtwagen die nu al getroffen zou zijn door de milieuzone. En dat voor een belachelijk laag bedrag. Ten koste van wat?

haak2Milieudefensie: “Milieuzones zijn een van de meest effectieve maatregelen die de gemeente kan nemen om de lucht gezonder te maken. In Duitsland weten ze dat al lang. Milieuzones hebben daar in sommige steden, zoals Berlijn, gezorgd dat de hoeveelheid ongezonde roetdeeltjes met maar liefst de helft is afgenomen! Als je bedenkt dat oude diesels wel 20 tot 100 keer zoveel schadelijke deeltjes uitstoten als benzine- of lpg-motoren, dan is dat ook niet zo gek”.

Lees hier het: Informatieblad Milieuzones

Gezonde Stad

In Pakhuis de Zwijger vond de presentatie plaats van De Gezonde Stad Monitor. Een bijzonder geslaagde avond waarop niet alleen de balans werd opgemaakt, maar ook concrete doelen werden gesteld voor een duurzamer Amsterdam van de toekomst.

Uitdaging
Voor De Gezonde Stad ligt er een prachtige uitdaging voor nieuwe projecten en initiatieven. De komende gaat het om het vergroenen van de stad en het beter benutten van grondstoffen. Maar het verschil maken kan alleen met een betrokken groep mensen. Zoals wethouder Abdeluheb Choho tijdens de avond stelde: ‘Het zijn uiteindelijk de Amsterdammers die het verschil kunnen maken’.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de monitor kijk dan op Degezondestad.org

Gezondestadface

KennisCafé over Rotstof

Inademing van luchtvervuiling en fijnstof zorgt voor problemen met de luchtwegen en verergert de klachten van mensen met hart- en vaatziekten. Het komt van uitstoot van vrachtwagens, scooters en auto’s, van industrie en kolencentrales, maar ook van vuurwerk of sigarettenrook.

Verbeteren van de luchtkwaliteit blijkt een moeizame bezigheid, want er spelen veel verschillende belangen mee. We hebben normen voor maximale concentraties fijnstof, maar zijn die wel streng genoeg? En wat hebben we aan normen als die steeds overschreden worden?

Moderator Martijn van Calmthout spreekt met milieu-epidemioloog Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht), Anne Knol van Milieudefensie, arts Peter van den Hazel (Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid), onderzoeker Joost Wesseling van het RIVM en Bob Ursem, wetenschappelijk directeur van de Hortus Botanicus van TU Delft,  over de problemen en mogelijke oplossingen.

Bron: De Balie

Een frisse wind en eindelijk rust

Valkenburgerstraat zonder verkeer. IJ-tunnel dicht!

Valkenburgerstraat zonder verkeer. IJ-tunnel dicht!

De Valkenburgerstraat kan heus wel een oase van rust met frisse wind zijn, als er maar geen (vervuilend) verkeer door heen gaat. Dat blijkt vandaag nu de IJtunnel de hele zondagmiddag tot nacht afgesloten is geweest.

De camera’s in de tunnel werkten sinds het begin van de middag niet meer. Veiligheidsredenen maakt dat verkeer dan niet meer door de tunnel mag rijden. De storing is rond middernacht verholpen. Ook  de Ruijterkade bleek afgesloten, waardoor er files ontstonden. Maar van de afwezigheid van verkeer uit en naar de IJtunnel genoten  de bewoners van Valkenburgerstraat.

haak2Een beproefde methode komt al jaar en dag uit het gezondheids-management: “neem de oorzaak weg”. Pas als dat niet lukt, dan het gevaar met maatregelen zoveel mogelijk te beperken.
De overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm in de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat wordt veroorzaakt door het overaanbod van (vervuilend) verkeer, dat zich dag en nacht door de straten heen werkt. Dus……

Bron: Dichtbij

haak2Bij reguliere werkzaamheden in de IJtunnel dan wordt dat op amsterdam.nl/verkeer geplaatst. Bij calamiteiten (niet te voorspellen) staan de mededeling op Twitter. Of bekijk wat er nu in de IJ-tunnel speelt op Twitter.

Wist u dat iedere 1e zondag vanaf 22.00 uur tot maandagmorgen 5.00 uur de IJtunnel dicht gaat? Dan wordt er schoongemaakt.

Veranderingen in verkeersstromen dienen meegenomen te worden bij de NO2-Metingen.

Uitvoeringsagenda mobiliteit

Gemeente Amsterdam heeft vandaag de eerste (concept/bespreek) versie van de uitvoeringsagenda mobiliteit gepubliceerd.

haak2Uit de conceptversie van Uitvoeringsagenda mobiliteit blijkt: De Valkenburgerstraat komt de Valkenburgerstraat maar 1 x voor (de Anne Frankstraat al helemaal niet)! Zie pg 29. Eerst wordt er elders getest en dan pas worden maatregelen op de Valkenburgerstraat ingevoerd. Bureau Luchtkwaliteit Amsterdam heeft de Valkenburgerstraat als knelpunt aangeduid. Tijd voor actie!

Agenda Groen

Agenda_Groen
Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) wil met meer groen Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Stadsparken moeten drukte beter aankunnen. In de Agenda Groen die het Amsterdamse college vandaag vrijgeeft, staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt o.a. ingezet op meer groen in de buurt.Door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd.

haak2Wethouder Choho: ‘Amsterdammers zijn voor een groene omgeving straks niet meer aangewezen op een paar populaire parken, maar krijgen meer keus. Dat past ook bij de verschillende eisen die verschillende groepen hebben, of het nou een festival, moestuin of groen dak is. Daarnaast zijn we niet bang om de economische kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk dynamischer, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’

De Agenda Groen zal na de zomer in de Gemeenteraad worden besproken. Lees hier meer over de Agenda Groen.

Aanpakken Muntplein levert Valkenburgerstraat 30% meer verkeer op

De verkeersdrukte in de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat neemt toe. Door de herinrichting van het Muntplein zal nog meer toenemen. Eerst zal veel bouwverkeer via de Valkenburgerstaat de stad in en uit gaan. En als het Muntplein klaar is, is de kans zeer groot dat de verkeersdrukte permanent nog hoger is dan dat hij nu al is: 25% (= nu) + 30% (= verwachtte extra verkeersdruk) = 55%. Met dat percentage neemt dan ook de luchtvervuiling toe, die in de Valkenburgerstraat toch al ver boven de Europese Norm ligt. De maximum norm is 40 μg/m3 NO2 en bij ons is dat 52,6 μg/m3.

Tijd voor actieve bewoners om de mogelijkheid van de inspreken tijden de vergadering van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Het betreft agendapunt 12 Vaststellen en uitvoeren Vaststellen en uitvoeren van het Definitief Ontwerp (DO) Muntplein, Rode Loper Nr. BD2015-004693 (tijd vanaf 1:52:20uur)

cieraadapril

Valkenburgerstraat haakt aan bij De Groene Boulevard

Op 24 mei a.s. is het Festival De Groene Boulevard; een straatfeest voor een fijne leefomgeving met gezonde lucht!

Bewoners langs de Wibaut-as organiseren een gezellig, leuk, creatief, cultureel en duurzaam festival. Met en voor elkaar. Meetpuntbeheerders uit de buurt sluiten zich aan bij de festiviteiten. Bewoners, bedrijven, culturele instellingen en scholen vertellen op straat aan elkaar en aan de wereld over het belang van gezonde lucht. Festival De Groene Boulevard laat op 24 mei zien wat de Weesper- en Wibautbuurten aan mooie, culturele, educatieve en groene initiatieven hebben.

Wat: Festival De Groene Boulevard
Wanneer: Zondag 24 mei
Waar: JDMeijerplein en hoek 2e Oosterparkstraat-Wibautstraat
Begin- en eindtijd: 12.00-18.00
Entree: gratis

Maak samen van het Jonas Daniël Meijerplein en de hoek 2e Oosterparkstraat-Wibautstraat een huiskamer waar die zondagmiddag lang heerlijk gedronken, geschilderd, gegeten, ontdekt, bekeken, gespeeld, geluisterd, geknutseld, gemusiceerd, geschminkt en geplant kan worden.

Kijk op de website: De Groene Boulevard