De Groene Boulevard

Logo_GroeneblvdAffiche-298x300

Om 12.00 uur begon zonovergoten De Groene Boulevard (tot 18.00 uur). Festival De Groene Boulevard laat zien wat de Weesper-, Wibaut en Valkenburgerstraat aan mooie, culturele, educatieve en groene initiatieven hebben.  Bankstellen stonden buiten op het Jonas Daniel Meijerplein en op de hoek 2e Oosterparkstraat-Wibautstraat. Beide de leukste huiskamers van Amsterdam!

De lucht op de Wibaut-as (Wibaut-, Weesper- en Valkenburgerstraat)  is een van de ongezondste van A’dam. Op sommige plekken is de uitstoot wel 5,5 de norm die de Wereld Gezondheidszorg als gezond ziet! Op de Wibautstraat is hij 4 keer de norm, op de Weesperstraat is hij 5,5 keer de norm en op de Valkenburgerstraat wel 6 keer deze norm.

Daarom probeerden de bezoekers de nieuwste elektrische gadgets, speelden mee in de recycle-spullen-speeltuin, restaureerde hun oude meubilair, versierden hun fiets en plantten een fijnstof-plantje. De bezoekers troffen smakelijkste gerechten, met liefde gemaakt door bevlogen koks. Ook stonden er stands van o.a. de GGD met een fijnstofmeter en Vandebron (koop je energie gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar). En natuurlijk ontbrak het niet aan goede muziek!

Buurtgesprek gebied 1011

Buurtgesprek
Een goed bezette Zuiderkerk leverde de oproep van het Team gebied 1011 op voor het buurtgesprek. Samen met het team van het Stadsdeel Centrum spraken bewoners en ondernemers met elkaar in een buurtgesprek.

In het buurtgesprek werd met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het postcodegebied 1011. Onderwerpen waren o.a. buurtparticipatie, verkeer en de fiets, wonen en sociaal. Meningen, ideeën en/of suggesties over de buurt werden gewisseld en oplossingen aangedragen. Bewoners van het VVE complex Markenhoven hebben in ieder geval de Valkenburgerstraat onder de aandacht gebracht.

Plannen voor de buurt
Voorafgaand aan het buurtgesprek deelde de gebiedscoördinator Wies Daamen de stand van zaken rond het Jaarplan 2015 met de deelnemers. Ook werd alvast een tipje van de sluier opgelicht van de uitslag van de Buurtenquête 2015. De definitieve uitslag daarvan wordt pas volgende week gepubliceerd.

De uitkomst van het buurtgesprek wordt gebruikt bij het opstellen van het concept jaarplan 2016. Dat jaarplan moet eind van de zomer klaar zijn. Het concept jaarplan 2016 krijgen de mensen die gisteravond aanwezig waren en gaat naar diverse (buurt en politieke)gremia. Daarna gaat het de bestuurlijke besluitvorming (december) in. Zo ontstaat een gebiedsplan met onderwerpen die in de buurt spelen en aandacht verdienen.

Meer informatie over Gebied 1011 vindt u hier.

Deze diashow vereist JavaScript.

Inspreken bij de Bestuurscommissie Centrum

Agendapunt 2 Spreekrecht belangstellenden [20:10 - 20:40]

Agendapunt 2 Spreekrecht belangstellenden [20:10 – 20:40]

Bij de bestuurscommissie Centrum staat het gevraagde advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit op de agenda. Wethouder Litjens (centrale stad) was aanwezig bij de AB-vergadering om een toelichting op de uitvoeringsagenda te geven.

Wederom dè gelegenheid voor actieve buurtbewoners om gebruik te maken van de inspreek mogelijkheid. Klik op de foto’s voor het video-verslag.

Agendapunt  5 Advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit [21:05 - 21:55]  Een open gesprek tussen AB en Wethouder Litjens, met reactie op insprekers

Agendapunt 5 Advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit [21:05 – 21:55] Een open gesprek tussen AB en Wethouder Litjens, met reactie op de insprekers.

Belofte maakt schuld

boten
Op 25 september 2012 heeft de rondvaartbranche wethouder Wiebes een brief gestuurd. De brief vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt met de branche op 25 april 2012 (Maar eigenlijk al in 2008). Belangrijk is de bevestiging van twee, reeds eerder gemaakte afspraken:

  • dat alle boten die in 2007 een motor van vòòr 1997 hadden, in 2012 zullen voldoen aan de CCR-norm.
  • dat de branche per 1/1/2015 met alle motoren zal voldoen aan de Fase IIIb-norm

De GGD heeft een onderzoek gedaan naar de invloed van rondvaartboten op de luchtkwaliteit. Aan de hand van dit onderzoek heeft de GGD enkele aanbevelingen geformuleerd waar het College mee aan de slag zou moeten gaan. Zoals doorstroom op het water verbeteren, schone motoren, knelpunten opheffen enz.

De tot nu toe genomen maatregelen (soms eenrichtingsverkeer, beperkt aantal keerverboden, met toch weer talloze ontheffingen voor de rondvaart) en het toch nog toestaan van het varen van de grote rondvaart in smalle grachten, zorgt er voor dat bewoners onvoldoende beschermd zijn tegen de voornamelijk dieseluitlaatgassen die deze vloot in ieder geval tot 2020 – 2025 nog mag uitstootten.

haak2Al sinds 2005 probeert de gemeente Amsterdam de rondvaartbranche te bewegen om schoner en liefst 100% uitstootvrij te gaan varen. Helaas is het resultaat bijzonder mager. Tot nu toe vaart het grootste gedeelte van de vloot nog op vuile dieselmotoren en slechts een handje vol reders heeft de moeite genomen iets schoner te gaan varen. Degene die 100% uitstootvrij varen zijn op 1 hand te tellen. Begin 2012 kwam Stichting Volledig Uitstootvrij Varen Amsterdam nog in Actie!

haak2Op dinsdagavond 28 mei 2013, gingen bewoners in gesprek met raadsleden en spraken over hoe een schonere lucht in Amsterdam kan worden gerealiseerd. Wat zijn de wensen en suggesties van de bewoners, wat kunnen we samen doen om de slechte luchtkwaliteit situatie in Amsterdam te verbeteren en wat gaan de politieke partijen er nu echt aan doen om het tij te keren?

Johnas van Lammeren van de Partij van de Dieren heeft daarop de bewoners de toezegging gedaan dat er binnen een maand een voorstel op tafel ligt om z.s.m. ook voor op het water een milieuzone in te stellen. Alle aanwezige raadsleden van de overige partijen hebben daarbij toegezegd dat dit voorstel te zullen gaan steunen.

haak2Lees ook : Brief VVBA 2012 “de vervuiler betaalt” en Amsterdamse rederij ontvangt keurmerk voor schone rondvaartboten

Meepraten over aanpak mobiliteit in Amsterdam

Na het vaststellen van de consultatieversie van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vraagt de stad actief om reacties, verbeteringen en aanvullende ideeën. Er zijn twee bijeenkomsten gepland. Vandaag de eerste in de Stadstimmertuin om 17.30 – 19.30 uur. Wethouder Litjens is aanwezig voor vragen. Op de aansluitende informatiemarkt met stands op onderwerp kan dieper op kwesties worden ingegaan. Buurtbewoners, ondernemers en belangengroepen komen massaal.

Presentatie bij Wijkcentrum d’Oude Stadt

In het reguliere buurtoverleg van het Wijkcentrum d’Oude Stadt is er ruimte om samen met bewoners, belangstellenden en politiek te praten over de luchtvervuiling in de Amsterdam. Dat gaat aan de hand van bovenstaande presentatie.

In die presentatie een uitleg wat fijnstof is en wat het doet met je gezondheid. Daarom aandacht voor de regelgeving: in 2015 geldt voor Nederland de “overeengekomen-norm” van de Europa. Voor stikstof (NO2) is dat maximaal 40 µg/m3, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil voor Gezonde Lucht een norm die 2x zo laag ligt (20 µg/m3).

Daarom wordt inzicht gegeven in wat de overheid nu doet (rekentechnisch normen bepalen, en met meetpunten) en waar in Amsterdam het viest is. En wat Milieudefensie doet, inclusief de campagne: “Samen voor Gezonde Lucht”, waarbij dit jaar 58 meetpunten gesponsord worden. 10 daarvan zitten in Amsterdam, waaronder het Meetpunt Valkenburgerstraat. Getoond wordt wat bewoners zelf kunnen doen en wat de mogelijke oplossing zijn en hoe bewoners dat bereiken.

Ergenissen

Volle bezetting parkeergelegenheid aan de kant van het Markenhovencomplex

Volle bezetting parkeergelegenheid aan de kant van het Markenhovencomplex. Maar niet voor het laden en lossen van toeristen voor de hotel aan de andere kant van de Valkenburgerstraat!

Steeds maar weer die bussen. En ook nog de dieselmotor laten lopen onder je raam. Ten koste van wat?

haak2Het verzoek van de bewoners aan de gemeente was: “Herzie het langdurig parkeren van bussen in de Valkenburgerstraat.” Het antwoord daarop: “Vanwege de aanwezigheid van hotels en diverse bedrijven in de Valkenburgerstraat is aanwezigheid van een laad- en losvoorziening noodzakelijk. Het is dus ook niet toegestaan om op deze locatie te parkeren (i.p.v. te halteren). Hier wordt op gehandhaafd.”

Echter bussen, die bij de hotels moeten zijn, gaan daar voor de deur laden en lossen. De bussen zoals de foto laat zien, staan aan de kant van de woningen van het complex Markenhoven en laden toeristen uit om de stad in te gaan en laten ze hier opstappen.Handhavers zijn niet actief.