Terugkoppeling Consultaties

terugkoppeling
Op 16 april 2015 heeft het college van B&W van Amsterdam de consultatieversie van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vrijgegeven. Bewoners, belangengroepen en bestuurscommissies hebben tot 28 mei 2015 kunnen reageren op de agenda. Ook zijn er op 18 en 19 mei twee consultatiebijeenkomsten geweest waar de agenda is toegelicht en eacties en suggesties op de agenda zijn gegeven.

In zes weken tijd zijn er veel adviezen gekomen op de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. In onderstaand document wordt aangegeven hoe de gemeente met deze adviezen is omgegaan.

In de oorspronkelijke Mobiliteitsagenda werd de Valkenburgerstraat maar 1 keer genoemd. De voorstellen die door bewoners zijn ingebracht zijn bijna allemaal afgewezen. Prioriteit voor Gezonde Lucht is er niet.

Bijlage: Terugkoppeling Consultatie Uitvoeringsagenda 23 juni

Meetpunt Wibautstraat op TV

In aflevering 3 van het programma Schoner Nederland TV (hét tv-programma voor een duurzamere samenleving van RTL4)  stapt presentator Koert-Jan  in Amsterdam op een bakfiets. Hij  meet hij samen met Florien de kwaliteit van de lucht. Florien woont aan de Amsterdamse Wibautstraat en maakt zich zorgen over de gezondheid van haar gezin. Inhoudelijk specialist luchtvervuiling Anne Knol van Milieudefensie vertelt meer over de gevolgen van het leven in vervuilde lucht. Verkeer is in Nederland de grootste bron van luchtvervuiling.

EU daagt België en Bulgarije voor Hof van Justitie omwille van slechte luchtkwaliteit


© Reuters

Samen met België wordt Bulgarije voor het EU-Hof gedaagd, omdat zij er onvoldoende in slagen de concentraties van fijnstof in de lucht te verminderen. Dat heeft de Commissie bekendgemaakt. Fijnstof kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Zij zijn de eerste landen die voor de rechter worden gebracht van de in totaal zestien inbreukprocedures die de Europese Commissie heeft lopen in verband met slechte luchtkwaliteit. Zweden kreeg donderdag een laatste waarschuwing.

De Europese Commissie erkent dat België al inspanningen gedaan heeft om de fijn stofconcentraties te verminderen, maar drie zones en agglomeraties (Brussel, het Gentse havengebied en Roeselaarse havengebied) halen de doelstellingen nog altijd niet.

Bron: KNACK.BE

Koolstofbel

Een diverse groep Amsterdammers – van professoren tot ondernemers en bekende Amsterdammers zoals Dolf Jansen en Ewald Engelen – roept de gemeente op om hun banden met de fossiele energie industrie te onderzoeken en af te bouwen. Op woensdag 10 juni overhandigden zij een brief aan wethouder Kajsa Ollongren (economie en haven). De groep vraagt de gemeente om het risico van een financiële ‘koolstofbubbel’ te onderzoeken en maatregelen te treffen om klimaatverandering te stoppen door te investeren in duurzame energie. Teken hier de petitie!

haak2Sven Jense, coördinator Amsterdam Fossielvrij: “Amsterdam heeft een behoorlijk sterke duurzaamheidsagenda. Maar voor de koolstofbubbel is er een blinde vlek. Je kan als gemeente echt niet meer profiteren van bedrijven die klimaatverandering veroorzaken. Wij willen hier mét de gemeente aan werken.” Cabaretier Dolf Jansen onderschrijft dit: “Amsterdam loopt op allerlei gebieden voor en moet voor blijven lopen. Stoppen met fossiele brandstoffen en alle investeringen in die richting kunnen daar het bewijs van zijn.“

‘Amsterdam Fossielvrij’, een nieuwe burgerbeweging, vraagt het gemeentebestuur geleidelijk, verantwoord en binnen vijf jaar hun financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen.

Bron:duurzaamnieuws.nl

Alle dieselmotoren vies

MilieuzoneDe (verplichte) Euro-normering van Dieselmotoren blijkt een wassen neus. Alle diesels vervuilen in de praktijk 6 keer erger te vervuilen dan hun papieren Euro-norm. Dat meldt vandaag de Volkskrant.

Volgens het bericht moet je dus geen waarde hechten aan al die Euroklassen die fabrikanten voor hun voertuigen hebben geregeld. Ten koste van wat? Alle diesel is vies. De milieuzone rond Amsterdam kan in een klap veel effectiever en goedkoper ingericht worden.

haak2Volkskrant
Frans Fierens, expert luchtvervuiling van Ircel: “Nieuwe dieselwagens produceren evenveel stikstofoxide als oudere modellen. De normen die Europa de autoconstructeurs oplegt, zijn weinig realistisch. Ze laten die wagens tergend traag optrekken op de testbank, monteren de airco eruit. Zo is het niet moeilijk om de normen te halen.”

haak2De Staats-secretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld: In de brieven van 10 juli en 22 oktober 2014 (Kamerstuk 31 209, nrs. 165 en 167) is gemeld dat zware vrachtauto’s, distributietrucks en stadsbussen met de introductie van de Euro-VI norm flink schoner zijn geworden.

Daarbij is de kanttekening geplaatst dat de NO2-emissies van de geteste Euro-VI dieselbus gevoelig zijn voor rijomstandigheden met een langdurig lage motorbelasting. Hiervan is sprake bij het typische rijpatroon van een stadsbus: snelheden tot maximaal 40 à 50 km per uur en veelvuldig stilstaan met stationair draaiende motor voor verkeerslichten of om passagiers te laten in- en uitstappen. Daarom is besloten dat concessieverleners op kosten van het ministerie door TNO een praktijktest voor een Euro-VI dieselbus kunnen laten uitvoeren. De uitkomst van zo’n test kunnen zij gebruiken bij de beoordeling van de inzet van bussen of voor het stellen van aanvullende eisen bij de concessie.

De conclusie van het onderzoek naar nieuwe dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s is dat deze auto’s de afgelopen decennia voor wat betreft de uitstoot van NO2 nauwelijks schoner zijn geworden. De uitstoot van stikstofoxiden is in de praktijk vaak wel tot vijf à zes keer hoger dan de typekeuringsnorm. Ook bij een gemeten diesel plug-in auto bleek de NO2-uitstoot gemiddeld erg hoog. Dat de schadelijke uitstoot van
stikstofoxiden door dieselauto’s hoger uitvalt dan de Europese norm komt doordat fabrikanten dieselauto’s zo instellen dat ze bij de test in het laboratorium aan de norm voldoen, maar bij rijomstandigheden in de praktijk flink meer uitstoten. Uit het onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om ook onder praktijkomstandigheden tot lage NO2-emissie te komen. Autofabrikanten kiezen daar echter niet voor en worden er door de huidige Europese testprocedure ook niet toe gedwongen.

Om de praktijkuitstoot van NO2 terug te brengen, is het daarom noodzakelijk dat als onderdeel van de Europese typekeuring een nieuwe test wordt ingevoerd waarin de uitstoot in de praktijk wordt gemeten. Een belangrijk succes op dit terrein is dat op 19 mei jl. in Brussel overeenstemming is bereikt over de nieuwe zogenaamde Real Driving Emisson Test (RDE-test). Deze test, waarbij met mobiele apparatuur op de
openbare weg wordt gemeten, moet een waarborg gaan bieden dat de praktijk NO2-uitstoot van dieselpersonenauto’s en bestelauto’s op het niveau van de Euro-6 norm komt te liggen.

De details van deze nieuwe test worden de komende maanden verder uitgewerkt. Het is de bedoeling van de Europese Commissie dat de nieuwe RDE-testprocedure eind 2017 ingaat. Eind 2018 moet de nieuwe test voor alle nieuwe auto’s verplicht worden. De volgende stap is het vaststellen van de limietwaarde(n) voor de nieuwe test. In Brussel tekent
zich draagvlak af voor een gefaseerde invoering van de RDE-testprocedure. Hierbij zou bij de introductie van de nieuwe RDE-test in 2018 eerst een relatief milde norm van toepassing worden en later (2020/2021) een scherpere norm. Inzet van Nederland is dat direct al in 2018 een scherpe norm voor de RDE-test gaat gelden. Onderzoek van TNO laat zien dat er nu al dieselpersonenauto’s worden verkocht die aan een scherpe RDE-norm zouden voldoen.

Creëer met De Knowledge Mile de slimste straat van Nederland

Lees: Knowledge Mile Boiling: vier ideeën voor de slimste straat.

haak2De strook Weesperstraat – Wibautstraat in Amsterdam kampt met urgente grootstedelijke uitdagingen. Midden door het gebied loopt een snelweg, wat zorgt voor verkeersoverlast en CO2-uitstoot.

De Knowledge Mile is een coalitie van hogescholen, bedrijven en organisaties die expertise en talent koppelt aan lokale initiatieven. De Knowledge Mile: een creatieve leeromgeving waar slimme oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen van vandaag worden ontwikkeld, getest en getoond.