EU-Milieucommissie strenger


De meerderheid van de milieucommissie van het Europees parlement wil bindende eisen om de luchtkwaliteit te verbeteren voor het jaar 2025.

Als dit voorstel wordt aangenomen, zal Nederland strengere maatregelen moeten nemen om uitstoot van verkeer, industrie en landbouw te verminderen. Nederland exporteert netto meer Luchtvervuiling dan er uit andere overwaait.

haak2Anne Knol, luchtkwaliteitsdeskundige van Milieudefensie: “Europa ziet gelukkig in dat gezonde lucht geen luxe is, maar een noodzaak. En dat geldt niet alleen voor onze gezondheid. Ook als je kijkt naar de economie is het zeer rendabel om te investeren in schone lucht, vanwege de vermindering van ziektekosten en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Daarom is Europees beleid, naast landelijk en gemeentelijk beleid, essentieel om de luchtkwaliteit en de gezondheid van alle Europeanen te verbeteren.”

CO2

CO2 is eigenlijk een onzichtbaar gas dat vrijkomt bij verbranding. Het is verantwoordelijk voor de klimaatverandering (het broeikasgas). Voor de film Racing Extinction van de Oscar®-winnaar Louie Psihoyos (The Cove) is dat onzichtbare gas heel confronterend zichtbaar gemaakt met een speciale Flir-camera in combinatie met een speciaal optisch filter.

Bekijk hier: de trailer van: Racing Extinction

Sciamachy kooldioxidekaart West-Europa

Tunnel open

Deze diashow vereist JavaScript.


Vandaag is de Michiel de Ruijtertunnel achter het Centraal Station geopend. Als hier een tunnel kan waarom dan niet (weer) in de Valkenburgerstraat? De helft ligt er al.

haak2Bebouwingsplan VARA-strook, Valkenburgerstraat Amsterdam: “In voorbereiding op de eerste woningen van Markenhoven (1997 opgeleverd) werden buurtbewoners betrokken bij de nieuwe planvorming. Bewoners samen met gemeenteambtenaren vertegenwoordigd in een werkgroep presenteerden in 1986 een conceptnota met vijf varianten op de verkeersafwikkeling rond de VaRa-strook.

Het bij de werkgroep favoriete model – met een smalle tunnel onder de Valkenburgerstraat en een nieuwe Hogeschool voor de Kunsten op het Mr. Visserplein – werd goedgekeurd door Gemeenteraad.

Echter in de jaren negentig werd weer afgezien van ondertunneling.” Toen ontbrak de financiering. Een paar jaar later was dat niet meer onoverkomelijk geweest.

In 2006 is de straat door de gemeente aangewezen als doorgaande route en daarmee was het plan er een stadsstraat van te maken van de baan. Wel zijn er nog steeds plannen om de Weesperstraat te versmallen. Dat zou de verkeersdruk op de Valkenburgerstraat kunnen verminderen.

haak2Binnekr@nt Zomer 2009: Mede door het hoge aantal verkeersslachtoffers besloot de gemeente in 2008 tot een grondige herinrichting van het Mr. Visser plein.

Waterbedeffect

Het Muntplein gaat eind dit jaar op de schop.

Het Muntplein gaat eind dit jaar op de schop.

De gemeenteraad besliste in april 2015 over het Muntplein, deelgebied van project Rode Loper. De tramspoorvernieuwing op het Muntplein start na de zomer. De herinrichting van het plein volgt later. De Vijzelstraat wordt dan éénrichtingsverkeer tussen de Munt en de Reguliersdwarsstraat en rijdt autoverkeer via het Muntplein alleen nog stad inwaarts.

Door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de verkeersstromen in de omgeving (Rapport Verkeersonderzoek Munt 2013, rapportnummer 1300088a van 13 augustus 2013). Ook heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam een verkeerssimulatie uitgevoerd (Rapport Verkeerssimulatie Muntplein 2020 van 29 juli 2013). Lees hier meer…..

haak2Duidelijk is dat de totale verkeersstromen over de Munt aanzienlijk zal afnemen, echter in de Valkenburgerstraat komt er 30% meer verkeer. En dat begint al met de verbouwing door het werkverkeer”
model AB

Impressie ontwerp Muntplein november 2014

Londen test slimme verkeerslichten voor fietsers

Doordat fietsen makkelijker en veiliger is geworden, is het aantal Londenaren dat op de tweewieler naar het werk gaat de afgelopen tien jaar verdubbeld. Om files op de fietspaden te voorkomen, heeft het stadsbestuur besloten een nieuw soort verkeerslichten uit te proberen.

De verkeerslichten blijven op groen staan tot alle fietsers de weg hebben overgestoken. Dankzij een ingebouwde radar en warmtesensoren kunnen verkeersregelinstallaties namelijk precies nagaan hoeveel fietsers er bij een kruispunt staan te wachten en zo iedereen de kans te geven over te steken. Als de proef goed verloopt, zal Londen deze nieuwe verkeerslichten overal in de stad installeren. Lees meer…

Bron: The Optimist