Luchtvervuiling in Nederland 13.100 doden per jaar

media_xll_8206261

© kos.

haak2In 2012 zijn in België meer dan 11.000 mensen vroegtijdig gestorven als gevolg van de luchtvervuiling. Dat blijkt uit een gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa.Volgens het rapport heeft luchtvervuiling in heel Europa aan 432.000 mensen het leven gekost in 2012. Kopt: HNL.be

In Nederland zijn in 2012 in totaal  10.100 mensen vroegtijdig overleden aan een aandoening die te wijten zou zijn aan fijnstofvervuiling. Voor stikstofdioxide en ozon ligt de tol op respectievelijk 2.800 en 200 doden, zo blijkt uit de berekeningen van het Europees Milieuagentschap.

haak2Het rapport Air quality in Europe — 2015 report  : Nog steeds geldt overal in Europa dat voornamelijk mensen die in de buurt van drukke wegen wonen, aan buitensporig hoge  luchtverontreinigings-niveaus worden blootgesteld. In 2010 werden op 44% van de meetstations langs wegen concentraties stikstofdioxide (NO2) gemeten die hoger waren dan de wettelijk toegestane grenswaarde. De grenswaarde voor fijnstofdeeltjes (PM10) werd op 33% van deze meetstations overschreden. Deze verontreinigende stoffen kunnen problemen aan hart en bloedvaten, longen, lever, milt en bloed veroorzaken.

 

 

Longfonds: weg met diesel

dieselrook20groot

Kanker door diesel-uitlaatgassen. Dat meldt de NOS, op basis van stukken van de Gezondheidsraad. De 600.000 mensen die jarenlang werken in dieselrook, zoals buschauffeurs, vuilnisophalers en garagepersoneel, krijgen vaker longkanker, COPD, astma en hartziekten.

haak2Het Longfonds vandaag: We moeten afscheid nemen van het dieseltijdperk. Niemand wil ziek worden door de lucht die je inademt. Ook niet op de werkplek.

De gezondheidsrisico’s van dieseluitstoot zijn voor niemand te onderschatten: longziekten als astma en COPD hebben grote invloed op de levens van mensen. Voor honderdduizenden werknemers blijken die risico’s nog groter. Dat is ernstig.

Na de affaire over het welbewust in dieselauto’s gebruiken van software die schadelijke stoffen met een veelvoud van de gewenste norm de lucht in blaast,  bevestigt dit nieuws dat we echt afscheid moeten nemen van het dieseltijdperk.

Klimaatparade

klimaatparade-homepage-dit-willen-wij-01

Doe zondag 29 november allemaal mee  met de klimaatparade.

Kom zondag om 12.00 uur naar het Museumplein in Amsterdam. Vanaf daar loop, skate of fiets je met alle andere klimaathelden in een bonte stoet van duizenden mensen en versierde (duurzame!) voertuigen door de stad. Zo zijn de fietsers die 4 december naar Parijs vertrekken er ook bij. Bedenk zelf een mooi initiatief of loop gewoon mee en geniet van de acts en de muziek.

 

Lees meer op: http://klimaatparade.nl/

16 Miljoen euro

 voor laatste knelpunten luchtkwaliteit

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam. Beide steden krijgen 8 miljoen euro om de laatste hardnekkige binnenstedelijke knelpunten aan te pakken. Geld gaat onder meer naar een schoner OV, het faciliteren van meer laadpunten voor elektrisch rijden en een sloopregeling voor vervuilende bestelbusjes. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Bijna overal binnen norm

Dijksma: “Het is mooi dat de luchtkwaliteit in Nederland steeds beter wordt door schoner vervoer. In 6 jaar zitten we bijna overal binnen de norm. Met dit laatste duwtje krijgen we nu hopelijk ook Amsterdam en Rotterdam snel over de streep.”

Van 300 naar 10 km

Bij de start van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009 om luchtkwaliteit te verbeteren was door uitstoot langs ruim 300 km rijbaan de concentratie van stikstofdioxide te hoog. Het gaat nog slechts om 10 km, met hardnekkige knelpunten in Amsterdam en Rotterdam. De staatssecretaris wil met de 16 miljoen euro voor de steden onder meer zorgen dat daar dieselbussen in het openbaar vervoer versneld worden vervangen door bussen die rijden op elektriciteit of waterstof. Verder moeten er meer laadpunten komen voor elektrische voertuigen en vervuilende bestelbusjes en personenauto met een sloopregeling plaatsmaken voor schone auto’s.

Tijd

Ingezet wordt op verlenging van het NSL tot het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (in 2018). Steden krijgen hierdoor meer tijd om de hen al toegekende NSL-budgetten in te zetten voor het verbeteren van luchtkwaliteit.

Documenten

 • Kamerbrief over Actieplan Luchtkwaliteit

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over het Actieplan Luchtkwaliteit.

  Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2015

  Vervolg
  Samen met de gemeenten zal het Rijk zich blijven inzetten om de luchtkwaliteit te
  verbeteren. In overleg met gemeenten wordt bezien wat de meest geschikte
  samenwerkingsvorm is. Verder is mijn voornemen om het NSL te verlengen tot
  het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (in 2018). Voordeel
  hiervan is dat de (bijna) luchtkwaliteitsknelpunten op de huidige manier
  gemonitord kunnen blijven en de steden meer tijd krijgen om de hun reeds
  toegekende NSL-budgetten te besteden aan luchtkwaliteitsmaatregelen. Met het
  verlengen van het NSL sluiten het NSL en de Omgevingswet mooi op elkaar aan
  waardoor er geen juridisch overgangsregime nodig is. Ook na het NSL zal de
  luchtkwaliteit worden gemonitord, waarbij gebruik zal worden gemaakt van
  nieuwe beschikbare technieken en innovaties, zoals de inzet van sensoren.

  Naast gemeenten, provincies en het Rijk zetten ook andere partijen zich in voor
  het schoner maken van de lucht, zoals verschillende maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij blijven de komende tijd nauw betrokken bij de gesprekken over mogelijkheden om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en de innovatieve kracht op dit terrein te benutten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt daarom het initiatief voor het organiseren van het nationaal congres Luchtkwaliteit op 7 december 2015.

Geen geld voor de Valkenburgerstraat?

valkanne16 miljoen voor Amsterdam en Rotterdam tegen luchtvervuiling kopt RTLNieuws. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een Kamerbrief. Met dit geld moeten ‘hardnekkige knelpunten’ opgelost worden.

haak2 Sharon Dijksma in haar brief: Amsterdam heeft 8 miljoen nodig zodat het lokale openbaar vervoersbedrijf versneld dieselbussen vervangt door schone ‘zero emissie’ bussen. “Bovendien is extra geld nodig voor infrastructuur”.

en: De luchtkwaliteit is nog onvoldoende. Daarom wordt de komende jaren ingezet op het ontmoedigen van het bezit van vervuilende dieselauto’s. Op dit moment wordt onderzocht hoe monteurs tijdens de APK kunnen controleren of de roetfilters in deze wagens nog aanwezig zijn en goed functioneren. Daarnaast krijgen de meest vervuilende diesels vanaf 1 januari 2019 een zwaardere belastingaanslag.

en:  al lange tijd gepleit voor een eerlijke en meer realistische Europese emissie-test. Autofabrikanten meten op dit moment de uitstoot van schadelijke gassen van nieuwe auto’s in een klinische omgeving. Daardoor lijken ze minder schadelijke gassen uit te stoten, dan daadwerkelijk het geval is. Dat gesjoemel heeft ertoe geleid dat de concentraties van stikstofdioxide en fijnstof niet genoeg af zijn genomen in de lucht, zegt Dijksma.

Lees meer bij de bron RTLNieuws

Waar staan we

ikben

In het ingenieursgebouw aan de Weesperstraat is vandaag in een zeer plezierige setting heel open gesproken over de mogelijke acties vanuit de gemeente om de luchtvervuiling in de Valkenburgerstraat e.o. aan te pakken.

In het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit wordt het bevorderen van de doorstroming van het verkeer op de Valkenburgerstraat ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom bekijkt de gemeente of met aanpassingen van de VRI-regelingen (verkeersregelinstallatie) de kans op filevorming en overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm kan terugdringen. Daaraan voorafgaand zal er eerst geïnventariseerd worden wat de problemen zijn en wordt er ook eerst in het eerste kwartaal van 2016 een onderzoek gedaan. Gewezen werd op de site: Schone Lucht voor Amsterdam

Menselijke maat
Aandacht is vooral gevraagd voor de menselijke maat ten opzichte van de beleidsregels van de gemeente inzake de Valkenburgerstraat als belangrijke verkeersader voor de stad. Met name door steeds elders wel aanpassingen in verkeersstromen toe te staan, wordt de Valkenburgerstraat steeds meer belast met verkeer. Een jarenlang sluipend proces.  Zolang de Valkenburgerstaat binnen de beleidsregels van “verkeersaders” past (bv een doorstroom van minimaal 20 KM/pu), zal van aanpassing op het beleid, of de straat vanuit de gemeente geen sprake (kunnen) zijn. Wel is extra aandacht door alle signalen dat de Anne Frankstraat een verkeersader dreigt te worden,  zodanig dat eventueel maatregelen getroffen kunnen/moeten worden (binnen de beleidsregels).

Doormeten
Het meetpunt Valkenburgerstraat stopt na een jaar meten in januari 2016. Dit meetpunt hangt aan de gevel. Dat is zoals het hoort. Want er wordt al jaren door de GGD gemeten in de Valkenburgerstraat met buisjes aan een lantaarnpaal. Dat is niet conform de meeteisen. Daarom is verzocht of het NO2 meten aan de Valkenburgerstraat in 2016 op een of andere wijze binnen de meeteisen gecontinueerd  kan worden. Het liefst ook in de Anne Frankstraat.

GGDmeetpuntValkenburgerstraat

 

CO2-uitstoot verminderen

episodeplay

De beroemde Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs, ook wel ‘de man met een plan’ genoemd, heeft een missie: hij wil de dat de aarde voor het jaar 2050 niet meer dan 2 graden Celsius opwarmt.

Aan de hand van innoverende fossielvrije projecten in China, Canada en de Verenigde Staten laat de documentaire zien hoe landen hun CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Klik op de link om de documentaire te bekijken.

http://embed.vpro.nl/player/?id=VPWON_1232896&profile=tegenlicht

Bron: Tegenlicht

Smogalarm legt autoverkeer Madrid plat

madrid
Voor wie denkt dat zware smog alleen in Peking voorkomt: vrijdag beleefde Madrid ‘niveau 2’ van het smogalarm, vanwege de ernstige luchtvervuiling. Nadat een dag eerder al ‘niveau 1’ in werking was getreden, met een verlaging van de maximumsnelheid van 90 naar 70 kilometer uur op de M30, de binnenste snelwegring, mocht nu iedereen die niet aantoonbaar in het centrum van de stad woont, zijn auto niet langer op de openbare weg parkeren.
Door: Steven Adolf

Bron: Volkskrant