GGD meet ook

 

Na overleg met de gemeente meet  de GGD de luchtkwaliteit vanaf 28 december 2015 in de Valkenburgerstraat en in de Anne Frankstraat. Het vervangen van de buisjes door de GGD gebeurt ook om de 4 weken.  De bedoeling is dat de resultaten van die buisjesmetingen ook komen op: http://www.luchtmeetnet.nl/stations/noord-holland/amsterdam/alle-stoffen

Dat duurt nog even, maar u kunt in de tussentijd vanaf februari de resultaten ook op deze site vinden.

Ferme reactie gemeente op Tweede Kamer-motie milieuzones

14006776325_209937ad2e_k-2-715x408

Wethouder Lot van Hooijdonk Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

UTRECHT – In een reactie op de VVD-motie van de Tweede Kamer op donderdagavond 17 december 2015, laat de gemeente Utrecht weten waar het door Utrecht gekozen milieubeleid op is gebaseerd en waarom dit wel degelijk goed uitpakt voor het milieu en haar inwoners.

Wethouder Van Hooijdonk: “Wij vragen het Rijk al heel lang om eenduidig beleid. De gemeente heeft het Rijk gevraagd om aankondigingsborden langs de snelwegen, om verkeersborden en om gegevens van het RDW om mensen goed voor te lichten. Al deze faciliteiten ontbreken van Rijkswege. Dit terwijl ongezonde lucht op nummer 3 van de gezondheidsrisico’s staat, na roken en overgewicht. Er overlijden in Nederland jaarlijks 3.000 mensen door ongezonde lucht. In het publieke belang moet de overheid haar verantwoordelijkheid hierin nemen. Zo worden in Europa nieuwe, strengere normen gesteld voor de luchtkwaliteit om de gezondheid van mensen echt goed te beschermen. Gemeenten hebben daar ook een zware verantwoordelijkheid in, die wij in Utrecht nemen. De maatregelen die wij treffen zijn toekomstbestendig.”

De milieuzone voor vuile diesels in Utrecht maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), een met het rijk en andere overheden overeengekomen pakket maatregelen waardoor Nederland in 2015 kan voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Cijfers
Met het weren van 2 procent van de auto’s dringt Utrecht de gezondheidsschadelijke roetuitstoot op jaarbasis met 30 procent terug. De milieuzone voor vuile diesels is een effectieve precisiemaatregel die bijdraagt aan gezondere lucht in Utrecht. De gemeente Utrecht is overtuigd van het nut en de noodzaak van de milieuzone en wil deze onverkort handhaven voor een goede luchtkwaliteit en dus voor de gezondheid van onze inwoners. Uit een inventarisatie van mogelijke maatregelen voor een goede luchtkwaliteit is de milieuzone als één van de meest effectieve maatregelen naar voren gekomen.

Evaluatie
Momenteel werkt de gemeente aan een evaluatie met daarin de resultaten van de effectmetingen van TNO. Uit een recente notitie van TNO over de samenstelling van het wagenpark in Utrecht wordt geconcludeerd de geweerde categorieën (t/m Euro 2-diesel) ten opzichte van de nulmeting in 2014 significant zijn afgenomen en vrijwel uit het milieuzonegebied zijn verdwenen. Hierover wordt in het eerste kwartaal van 2016 uitvoerig gerapporteerd in de TNO-rapportage over de effectmeting van de milieuzone waar, naast de wagenparkanalyse, ook een analyse op basis van roetmetingen wordt gemaakt.

Milieuzones Duitse steden
In Duitsland helpen de milieuzones om de lucht in en rond de milieuzone schoner te maken. Milieuzones zijn ook daar de beste maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren, rekening houdend met het effect en de kosten. Door het wagenpark versneld te moderniseren, dalen de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide met vijf tot tien procent. Uit onderzoek blijkt dat de lucht niet alleen in de milieuzone zelf schoner wordt, maar ook in straten daaromheen (uitstralingseffect). De meeste zones in Duitsland zijn veel groter dan de milieuzone in Utrecht. In de milieuzone in Berlijn wonen bijvoorbeeld 1 miljoen mensen.

Boetes
Elk voertuig dat beboet wordt en dus niet aan de eisen voldoet, leidt tot extra luchtvervuiling waaraan mensen worden blootgesteld. De gemeente constateert dat het aantal boetes gestaag afneemt. In mei 2015 werden ruim 2.500 boetes uitgeschreven, in september is dit aantal fors gedaald naar 1.200. Tot eind oktober zijn er in 6.725 boetes uitgeschreven. Het aantal van 300.000 verkeersbewegingen in Utrecht per dag, plaatst deze cijfers in perspectief.

Bron: nieuws.nl

Nooit meer rood door slimme verkeerslichten Amsterdam

media_xll_3474077

Binnenkort kun je zelf bepalen of je nog voor een rood stoplicht staat in Amsterdam © anp.

Het lijkt een onmogelijke opgave, maar als het aan de Metropoolregio Amsterdam ligt, rijd je binnenkort een stuk sneller door de regio Amsterdam. De groep gemeenten kondigde vrijdag een project aan, waarbij wordt getest met zogenoemde intelligente kruispunten.

Automobilisten kunnen met de verkeerslichten op de slimme knooppunten communiceren via bijvoorbeeld hun telefoon en zo achterhalen hoe lang ze nog moeten wachten tot het licht op groen springt.

Bron: AD

Zie ook: Andere route (NuNav)

EU-milieucommissie verwerpt slappe uitstootnormlui

dieselnorm-470x340

Foto ANP

Dieselauto’s moeten snel veel schoner worden. Maandagavond verwierp de bevoegde milieucommissie van het Europees Parlement het besluit van de Europese lidstaten om de industrie meer tijd te geven om zich aan te passen aan nieuwe uitstootnormen.

GroenLinks is blij dat de milieucommissie een stokje steekt voor het “beschamende akkoord”. “Een absurde deal”, zo sprak Europarlementariër Bas Eickhout. “Na jarenlange fraude zouden autofabrikanten nu beloond worden door normen bij te stellen.”

Het CDA benadrukt dat er veel meer druk komt te liggen op andere sectoren, als autoproducenten meer ruimte krijgen om onder het nationale stikstofplafond te blijven. D66 vindt het onacceptabel wanneer autofabrikanten de dieselnormen blijvend aan hun laars zouden lappen.

Bron: Z24

 

Niet alleen VW

nietalleenVW

Frontal 21 van de ZDF heeft naast een Volkswagen ook een BMW en Mercedes getest. Zowel een rolbanktest met vaste meetapparatuur, als ook een praktijktest op de weg met mobile-meetapparatuur.  Bijde meetapparaten zijn samen geijkt en de daarmee de gemeten waarden gecorrigeerd. Wat blijkt staat in het overzicht op de foto. Dat is onverklaarbaar. Klik op de foto voor de video. Klik op de bron voor de volledige teskt.

Bron: Frontal21