Uitstoot fijnstof: bedrijven dwingen is onmogelijk

Uitstoot fijnstof: bedrijven dwingen is onmogelijk
Foto: Stefan Koopmans

Het is onmogelijk om bedrijven te dwingen minder fijnstof uit te stoten. Het behalen van Europese normen is daardoor lastig, blijkt uit onderzoek van deze krant.

Het ontbreekt aan concrete middelen om bij overschrijdingen van de Europese fijnstofnorm bij veehouderijen maatregelen af te dwingen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Lees verder

AdBlue fraude met vrachtwagens zorgt mogelijk voor grootschalige luchtvervuiling [+video]

AdBlue

UTRECHT/AMSTERDAM – Meerdere Nederlandse bedrijven sjoemelen met vrachtwagens. Hierdoor zijn de vrachtwagens veel vervuilender dan wettelijk is toegestaan. Dit kwam gisteren aan het licht tijdens een uitzending van Undercover in Nederland.

“We zijn geschrokken van de bevindingen,” aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu. “De schade voor gezondheid en natuur is potentieel groot. Het is van belang dat de overheid snel ingrijpt.” Lees verder

Dashboard monitort kwaliteit milieu

© TNO

In het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van I&M heeft TNO een zogenoemd milieudashboard ontwikkeld voor de stad Eindhoven, welke de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit real-time in kaart brengt.

‘Binnen het programma zijn zes pilotsteden aangewezen en Eindhoven is daar een van’, vertelt dr. Frank Pierik, consultant gezonde stad bij TNO.

Fijnstofzuigers Noordtunnel kunnen luchtkwaliteit sterk verbeteren;

ALBLASSERDAM – Met een investering van vijf miljoen euro in een aantal ‘fijnstofzuigers’ bij de Noordtunnel bij Alblasserdam kan de luchtkwaliteit in Alblasserdam enorm verbeteren. Dat stelt ENS Technology, leverancier van de luchtzuiveringsinstallatie die onlangs langs de Ruigenhil is geplaatst. Rijkswaterstaat is echter tegen de plaatsing van dergelijke ‘stofzuigers’ bij de tunnel. “In dit specifieke geval zou bij een brand in de tunnel de filter aan de tunnelmond een aanzuigende werking kunnen hebben met fatale gevolgen van dien voor de aanwezigen in de tunnel,” stelt Hanneke Derksen  van Rijkswaterstaat. Lees verder

Werken luchtvervuilingsmeters?

Breathe easy? Air pollution trackers put to the test

6 March 2017 Last updated at 03:26 GMT

Do the latest personal air pollution gadgets actually work?

BBC Click’s Lara Lewington investigates if they can help her pick the healthiest route to take.

Read/watch more:

What does air pollution do to our bodies?

Is there a way to tackle air pollution?

How bad is air pollution?

Vooral fijnstof verhoogt risico op longontsteking omwonenden pluimveehouderij

hobbykip
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Een pluimveehouderij stoot veel fijn stof uit. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. In een tweede onderzoek rondom Tilburg is voor het eerst naar de samenstelling van de bacterieflora in de keel van patiënten gekeken. Uit DNA-analyse van deze bacterieflora van 126 patiënten in de buurt van een pluimveebedrijf blijkt een verstoring van de keelbacteriepopulatie. Vooral de pneumokok is meer aanwezig in de keel bij mensen die rond een pluimveehouderij wonen. Deze pneumokok vergroot de kans op een longontsteking.  Anders dan bij de Q-koorts-gevallen rond geitenboerderijen, lijkt het er dus niet op dat een specifieke bacterie uit de pluimveehouderij de oorzaak is. Grootschalige uitstoot van stofdeeltjes speelt de altijd al aanwezige pneumokok in de kaart.

Lees verder