Spandoekenactie zaterdag 13 oktober

Luchtwacht3

Op zaterdag 13 oktober hangen Luchtwachters op diverse vieze, ongezonde straten spandoeken op. Want Gezonde lucht moet, Amsterdammers ademen roet.

Dat kan zo niet langer! Daarom voeren Luchtwachters Amsterdam actie voor serieuze maatregelen die tot gezondere lucht leiden. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze actie, om zo samen het recht op gezonde lucht onder de aandacht te brengen bij de pers, de gemeente en andere Amsterdammers.

Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Verzamelen: op de Rozengracht bij de Westerkerk.
Neem je fiets mee!

Achtergrond
De politiek is op reces geweest, politici zijn tijdens hun vakantie even ingedut, maar de Luchtwachters laten zien dat ze er nog zijn! De gemeente mag luid en duidelijk zien en horen dat gezonde lucht van levensbelang is voor iedereen en dat het vonnis van de rechter zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd om de knelpunten op te lossen. Dit artikel in het Parool met als titel “Verwachte verbetering blijft uit: lucht in de stad nog net zo vies” laat duidelijk zien waarom actie hard nodig is. Komt allen.

De vervuiler betaalt, toch?

Nederland kent twee prachtige principes: de vervuiler betaalt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Deze principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk zijn. Helaas werken ze in de praktijk niet altijd zo. Van de week vertelde ik dat bij Nieuwsuur.

Geen eerlijke verdeling
Volgens het onderzoek dat we door CE Delft hebben laten doen, dragen grote vervuilende bedrijven nauwelijks bij aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ze betalen bijvoorbeeld veel minder voor hun energie. Het zijn burgers die de rekening betalen, en mensen met de laagste inkomens naar verhouding het meest.

Het kan niet zo zijn dat de armen die al heel weinig CO2 produceren en een hele kleine bijdrage hebben aan klimaatverandering, disproportioneel zwaar getroffen worden door klimaatbelasting.
Aan de hand van het onderzoek en mijn optreden in Nieuwsuur zijn er inmiddels Kamervragen gesteld. De Kamer wil weten hoe Nederland eerlijk gaat omschakelen naar een duurzame samenleving.
Bekijk onze eerlijke voorstellen

Klimaat- en gezondheidswinst van schone brandstoffen

Overzichtelijke publicaties klimaat- en gezondheidswinst van schone brandstoffen

Er komen steeds meer schone auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en brandstoffen op de markt. Dat is van groot belang om de lucht gezond te maken en klimaatverandering tegen te gaan. Veel automobilisten, bedrijven en overheden willen schone voertuigen en brandstoffen inkopen. Maar wat is schoon? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden en soms zelfs tegenstrijdig. Natuur & Milieu heeft daarom factsheets opgesteld voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens voor regionaal- en stedelijk vervoer en vrachtwagens voor de lange afstand. PitPoint heeft de factsheets mede mogelijk gemaakt.

Deze factsheets geven in één oogopslag weer hoe de verschillende brandstoffen scoren op gezondheid en op klimaat.Hiermee helpen de factsheets bij het maken van uw keuze. Uw keuze kan immers veel verschil maken!

Lees verder

Caire sensoren voor meten luchtkwaliteit in productie

Caire@home

Hoe schoon is de lucht waar u woont en werkt? Steeds meer mensen maken zich zorgen om de hoeveelheid fijnstof in hun directe leefomgeving. Hoe schoon is de lucht buiten, op het werk of thuis? ECN heeft jarenlange ervaring met het meten van de luchtkwaliteit en maakt het nu mogelijk dat iedereen kan meten. Met de Caire en Caire@home sensoren is er een betaalbare meetoplossing voor bedrijven, scholen en buurtbewoners.

Lees verder