Elders: D66 stelt vragen over geluidstoename

D66 stelt vragen over geluidstoenameBeeldrecht: Stockfoto

D66 stelt vragen over geluidstoename

In Leidschendam-Voorburg heeft 1 op de 7 inwoners last van geluid in 2016. De helft daarvan heeft erge last. Deze cijfers staan in het Actieplan geluid gemeente Leidschendam-Voorburg 2018-2023; Beheersen van hinder door het omgevingsgeluid in de leefomgeving. Dinsdag besprak de gemeenteraad dit actieplan en spraken bezorgde bewoners over de hinder in tijdens het Raadsforum. Geluidshinder kan zelfs zo erg zijn dat ze er niet van kunnen slapen. Lees verder

Pleidooi Best: snelheid snelwegen naar 100

De A2 aan de oostkant van Best. Met het Quatre Bras-viaduct en ten noorden daarvan het viaduct bij Best-West.

De A2 aan de oostkant van Best. Met het Quatre Bras-viaduct en ten noorden daarvan het viaduct bij Best-West. © RONALD OTTER

BEST – De maximumsnelheid op de snelwegen bij Best moet omlaag. Dat vindt de gemeente Best. Een verlaging naar maximaal 100 kilometer per uur is volgens het college van B en W hard nodig om de geluidshinder te verminderen en de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. Lees verder

Geen vuiltje aan de lucht, wel lawaai in Bankrashof

Bankrastoren

Milieudefensie, die de zaak tegen de Staat won over gezonde lucht, is op zoek naar luchtwachters in de regio Amsterdam. Omdat gemeenten nu aan de slag moeten om de lucht te verbeteren. Maar in Amstelveen lijkt geen vuiltje aan de lucht. Volgens een woordvoerster wordt in de stad ‘voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit’, zodat er volgens B&W geen juridische noodzaak is om die luchtkwaliteit te verbeteren.
Lees verder

Geluidsdeken smoort Nederland

Foto: Josbert Lonnee

 

Herrie kan over twintig jaar het grootste milieuprobleem zijn. Niet alleen vanwege de hinder, maar ook doordat geluidsoverlast kan leiden tot gezondheidsproblemen, vervroegd overlijden en een vertraagde ontwikkeling van kinderen. Bij ongewijzigd beleid raakt Nederland meer en meer overdekt met een deken van geluid. Wat zijn de aanknopingspunten om de overlast de kop in te drukken?

Lees verder

Test-straat

19-2-2017-17-41-45
Eind januari overlegden vertegenwoordigers van de Valkenburgerstraat en de gemeente voor het eerst na de brainstorm half december in Hotel Ibis met 40 bewoners en ondernemers. Doel nu: voorbereiding van de gewenste test-straat.

De bewoners reageerden verbaasd op de gemeente voorstellen; zonder bron aanpak. De gemeente kwam niet verder dan met het testen van eerder bewezen niet functionerende fijnstofvangers, of bestaande (vergroenings-)subsidie. Een dergelijke opzet van de “proeftuin vinden de vertegenwoordigers van de Valkenburgerstraat  niet in verhouding tot de gezondheidsrisico’s waaraan zij worden blootgesteld.

Op korte termijn achten de ambtenaren het bij voorbaat niet haalbaar om in een proef de rijsnelheid in de Valkenburgerstraat officieel te verlagen. Terwijl onlangs de hele bestuurscommissie geadviseerd heeft om alle straten in het centrum af te waarderen naar 30km p/u.

De bewoners willen een duidelijk tijdpad, duidelijke doelen en de beantwoording van de vraag  wat er gebeurt als de normen uiteindelijk nog steeds niet gehaald zijn. Daarom willen de bewoners de mogelijkheid voor snelheidsvermindering open houden en ook de mogelijkheid om ergens een knip te maken, zodat het verkeer anders moet rijden. Aangedrongen is dan ook om vanuit de gemeente de visie te verbreden en met meerdere beleidsdisciplines op de Valkenburgerstraat in te zetten, voor zowel een korte als langetermijnvisie.

19-2-2017-17-31-45

De bewoners hebben al een visie neergelegd.