Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

Schone lucht is van levensbelang. Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht. Door Europees, nationaal en decentraal beleid is de luchtverontreiniging sinds 1990 ongeveer gehalveerd en is de lucht een stuk schoner geworden. Toch zorgt luchtverontreiniging nog voor substantiële gezondheidsschade, ook al wordt vrijwel overal aan de Europese grenswaarden voldaan. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden 1) korter en jaarlijks overlijden 11.000 mensen als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. De verschillen in gezondheidsimpact van luchtverontreiniging zijn groot. Afhankelijk van de locatie loopt het levensduurverlies uiteen van gemiddeld vier maanden in de schonere delen van het land tot 18 maanden op locaties met de hoogste concentraties luchtverontreiniging. Lees verder

Europese Dieseltop vraagt oprichting Fonds voor Schone Lucht voor Europese steden


Er moet een door de auto-industrie gespekt Europees fonds in het leven worden geroepen om steden te helpen hun luchtkwaliteit te verbeteren, omdat zij en hun inwoners nog steeds de grootste gevolgen dragen van vervuilende dieselwagens. Dat staat dinsdag in de conclusies van de ‘Dieseltop’ die op de Brusselse Kunstberg plaatsvond. Lees verder

Spandoekenactie zaterdag 13 oktober

Luchtwacht3

Op zaterdag 13 oktober hangen Luchtwachters op diverse vieze, ongezonde straten spandoeken op. Want Gezonde lucht moet, Amsterdammers ademen roet.

Dat kan zo niet langer! Daarom voeren Luchtwachters Amsterdam actie voor serieuze maatregelen die tot gezondere lucht leiden. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze actie, om zo samen het recht op gezonde lucht onder de aandacht te brengen bij de pers, de gemeente en andere Amsterdammers.

Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Verzamelen: op de Rozengracht bij de Westerkerk.
Neem je fiets mee!

Achtergrond
De politiek is op reces geweest, politici zijn tijdens hun vakantie even ingedut, maar de Luchtwachters laten zien dat ze er nog zijn! De gemeente mag luid en duidelijk zien en horen dat gezonde lucht van levensbelang is voor iedereen en dat het vonnis van de rechter zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd om de knelpunten op te lossen. Dit artikel in het Parool met als titel “Verwachte verbetering blijft uit: lucht in de stad nog net zo vies” laat duidelijk zien waarom actie hard nodig is. Komt allen.

Gentse luchtkwaliteit tot 32 procent beter na circulatieplan

Wannes Nimmegeers
In Gent is de uitstoot van schadelijke gassen na de invoering van het circulatieplan in april 2017 gemiddeld met 18 procent gedaald, dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit wetenschappelijke metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) op twintig punten in de binnenstad heeft vergeleken. Overal is de uitstoot van het gas, dat grotendeels afkomstig is van wegverkeer en vooral van dieselwagens, gedaald. Op bepaalde plaatsen tot zelfs 32 procent.

Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel

Een vliegtuig van Transavia stijgt op vanaf vliegveld Rotterdam The Hague Airport, met op de achtergrond de hoogbouw van de stad Rotterdam. © ANP
Opinie

Vreemd dat de overheid niets doet tegen fijnstof door vliegen, stellen longarts Hans in ’t Veen en plaatsvervangend directeur Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vast.

Lees verder

Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks iets op

Honderden miljoenen voor betere lucht leveren nauwelijks iets op
Beeld © ANP

De 408 miljoen euro die de Nederlandse overheid heeft gepompt in het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden heeft haast geen effect en ook de gezondheidswinst is gering. Sterker nog, met minder geld was waarschijnlijk hetzelfde bereikt.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek 2017. Het is voor het eerst dat de Rekenkamer de effecten van de investeringen in verbetering van de luchtkwaliteit onderzoekt. Lees verder

Omwonenden: Straks maximaal 50 km per uur op nieuwe ringweg Groningen

Bewonersorganisatie Groningen Verdient Beter wil dat Rijkswaterstaat de snelheid op de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen terugbrengt tot 50 kilometer per uur.

Voorzitter Pieter Sauer richt het verzoek aan rijk, provincie en gemeente. Zij werken binnen Aanpak Ring Zuid samen bij de bouw. De snelheid wordt 80 kilometer per uur.

Lees verder