NO2 Jaarmetingen 2017

Experimenteren met bewoners

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een zogenaamde klankbordgroep. Laatst dinsdag 14 november over de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst.

Lees verder

Omfietsen via het Vondelpark is een schijnoplossing

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat fijnstof extra schadelijk is voor fietsers.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat fijnstof extra schadelijk is voor fietsers.© ANP

Normen voor fijnstof

In Het Parool van maandag zegt wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) dat Amsterdam al jaren binnen de wettelijke normen voor fijnstof blijft. Deze wettelijke normen overschrijden de gezondheidskundige advieswaarden echter twee tot 2,5 maal. Lees verder

Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen

Actiegroep Milieudefensie eist van de staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen. Nu worden die normen op tientallen plaatsen nog overschreden, vooral door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide die veroorzaakt worden door verkeer en intensieve landbouw. Als gevolg hiervan gaan volgens de milieuorganisatie ‘elk jaar vele duizenden mensen eerder dood’.

Lees verder

Het meetrapport is uit: Valkenburgerstraat voldoet niet aan de normen.

milieu

11 mei 2016

Amsterdam, 11 mei 2016 – De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieudefensie vandaag publiceert. Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in verschillende woonplaatsen gemeten. De metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Lees verder

Een Vandaag!

een.pngMilieudefensie dreigt met rechter om luchtkwaliteit

Milieudefensie dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te slepen vanwege de slechte luchtkwaliteit. Als het kabinet niet binnen drie maanden met een plan komt om de luchtverontreiniging terug te dringen begint de milieuorganisatie een juridische procedure. Dat kondigt Milieudefensie aan in EenVandaag.

Lees verder

Oproep Schone Lucht Amsterdam

Schone Lucht Amsterdam

Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de naam Schone Lucht Amsterdam en doen de volgende oproep:

Beste Amsterdammer,

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou vragen om net als ons in te spreken op de plannen van het College van B&W over de uitbreiding van de milieuzone en ‘Schoner parkeren’. Lees verder

Niet OK


Verlegen om een fotomoment brengt Choho ernstige schade toe aan de volksgezondheid, door een convenant te ondertekenen inzake de milieuzone met partijen die hun leden niet kunnen sturen.

Leeft de politiek niet in de realiteit van nu waarbij aantoonbaar Dieselvoertuigen, ook de nieuwe, niet deugen. Dan ga je toch niet afspreken dat 17 jaar oude Diesels de stad niet meer in mogen maar geen enkele. En leert men niet van het verleden inzake de convenanten om de luchtvervuiling op het water terug te dringen. Dat duurt nu ook al jaren, met steeds maar weer (verder) uitstel.

Waarom dringt het besef niet door bij Amsterdamse bestuurders dat hun eerste verantwoordelijkheid is de burgers te beschermen? Burgers prikken inmiddels ook door alle PR en “Peroonlijke Marketing”.

haak2AT5 bericht: Vanaf 2017 mogen bestelauto’s ouder dan zeventien jaar de stad niet meer in. Dit is een van de maatregelen in het akkoord Slim en Schoon door de Stad om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren.

De afspraken moeten in 2025 de uitstoot van de winkelbevoorrading in de binnenstad tot nul terugdringen. Het bedrijfsleven belooft dat het vrachtverkeer jaarlijks 3,5 miljoen kilometer minder door de stad rijdt of een deel daarvan elektrisch aflegt.

Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW, Amsterdam City en MKB-Amsterdam tekenden het convenant met de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho van Duurzaamheid.

Choho in gesprek met bewoners

Wethouder Choho 's avonds in het Wijkcentrum d’Oude Stadt

Wethouder Choho ’s avonds in het Wijkcentrum d’Oude Stadt

In het bewonersoverleg van het Wijkcentrum d’Oude Stadt sprak wethouder Choho met bewoners. Naast ambtenaren was ook Jeanine van Pinxteren (DB Centrale Stad) aanwezig. Onderwerp van gesprek: Luchtkwaliteit. De ambitie van de gemeente is groot. Je moet alleen een lange adem hebben.

Ambities
De leefbaarheid kwam ter sprake, verwezen werd naar de duurzaamheidsagenda, met (mede) investeringsmogelijkheden en naar de uitvoeringsagenda mobiliteit. De gemeente is op de hoogte van de Europese regelgeving per 1-1-2015. Over EU-boetes maakt men zich niet druk. De gemeente acht dat een gespreksmoment over hun goede voornemens.

Ook weet de gemeente dat bewoners gezondheidsproblemen krijgen bij concentratieniveaus luchtverontreiniging beneden de (compromis) EU-normen. Amsterdam wenst daarom de luchtkwaliteit verder te verbeteren tot concentratieniveaus beneden de officiële grenswaarden en kiest voor een geïntegreerde aanpak waarbij luchtkwaliteit samenhangt met andere thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, energie, klimaat et cetera. De realisatietermijn is 10 jaar! Dat ligt buiten de huidige collegeperiode. Wie dan leeft, die dan alsnog moet zorgen?

Bewoners wezen op het gehannes met het “schoonmaken” van het vervoer op water. Die ambitie ligt inmiddels weer 20 jaar in de toekomst (de economische duur van een scheepsmotor), terwijl er al jaren over gepraat wordt.

Knelpunten
Zo heeft Amsterdam ook weet van “knelpunten”, zoals de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat; wegen met druk verkeer. De aanpak daarvan is tweeledig. Lokaal voor de knelpunten, zoals betere afstelling verkeerslichten (groene golf) en generiek voor de hele stad, zoals de uitbreiding Milieuzone (per 1-1-2018).

haak2Rekent u even mee?: “Alle maatregelen, zoals die paar voertuigen die het centrum via de IJtunnel de Valkenburgerstraat niet meer in mogen (voor zover ze geen ontheffing krijgen!), zouden dan bijdragen aan de ambitie: 53 µg/m³ (hoogst gemeten concentratie NO2 periode januari 2015)- 35% = 35 µg/m³.

Die “ambitie-norm” van 35 µg/m³ is volgens de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) nog steeds bijna 2 x te hoog, want zij adviseert een maximaal toegestane norm van 20 µg/m³ NO2!”

Profilering
Choho meldt via het Parool de Amsterdammers dat hij prioriteit geeft aan de luchtkwaliteit boven de kosten die ondernemers moeten maken om hun goederen op een schone manier geleverd te krijgen. Hij geeft bijvoorbeeld als argument: ‘Als je weet dat de longfunctie van kinderen zich onvoldoende ontwikkelt (door de luchtvervuiling), waar ze de rest van hun leven last van hebben, moeten we kiezen voor het leefklimaat.’

Waarneming[noot]
Echt concrete toezeggingen werden dus niet gedaan. Het beleid is neergelegd. Nu wordt het wachten……..en kijken of het effect sorteert? Wachten tot 2018-2025 als anderen maatregelen hebben genomen om de uitstoot te beperken, in plaats van als stad acuut regulerend op te treden. De bewoners hebben nu last. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1). Iedere Bestuurder zou daar prioriteit aan moeten geven.Infoblad Milieudefensie maatregelen schone lucht gemeente (2012!)

Deze diashow vereist JavaScript.

Agenda Groen

Agenda_Groen
Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) wil met meer groen Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Stadsparken moeten drukte beter aankunnen. In de Agenda Groen die het Amsterdamse college vandaag vrijgeeft, staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt o.a. ingezet op meer groen in de buurt.Door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd.

haak2Wethouder Choho: ‘Amsterdammers zijn voor een groene omgeving straks niet meer aangewezen op een paar populaire parken, maar krijgen meer keus. Dat past ook bij de verschillende eisen die verschillende groepen hebben, of het nou een festival, moestuin of groen dak is. Daarnaast zijn we niet bang om de economische kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk dynamischer, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’

De Agenda Groen zal na de zomer in de Gemeenteraad worden besproken. Lees hier meer over de Agenda Groen.